Gigantyczny wzrost dochodów Ordo Iuris ( tomasztomasz1234 )

które to państwa jak stawały się bogate nie były religijne ?

@tomasz-diog: tylko jedno państwo wyznaniowe stało się bogate, ale tylko dlatego, że mieli więcej szczęścia jak rozumu i okazało się, że jest położone na ropie.
Bogate mocarstwa tolerowały religię, a nie stawiały na piedestale. I to jest złoty środek. Też nie jestem za zabranianiem religii. Ale indoktrynacja dzieci, za państwowe pieniądze i wpływanie kościoła na ustawodawstwo i politykę, to za dużo. Już Polska raz tak wielkich wpływów kościoła nie przetrwała.