Globalny bank obniża Polsce prognozę. Jako jedynemu krajowi w regionie ( banzi )

artykuł żerujący na ekonomicznej ignorancji, sugerujący recesję.

clickbaity typu:

Według niektórych polskich ekonomistów, odczyt ten jest „tragiczny”.

MoneyPL -> czarno listo