Godzina policyjna. Wc-minister Kraska: patrole policji będą to egzekwować! XD ( Hyrkan )

Przypomnę główne hasło milicji na ten rok: „Silni wobec słabych, słabi wobec silnych”.