Grzegorz Braun interweniuje w sprawie aresztowanego właściciela pubu PiwPaw. ( Franciszek_Dolas )

@Kulek1981: Populizm to jest gadanie o zerowym zusie, podatkach i otwieraniu lokali w czasie pandemii.