Janina Ochojska o 11 listopada i Marszu Niepodległości: “Nazistowskie święto”. ( Cymes )

@szczesc_borze: popatrz jak łatwo zmienić o kimś zdanie, tylko dlatego, że wyraził swoją opinię. Nazywasz ją k%?%iszczem, chociaż odj##$ła kilkadziesiąt lat pracy i w sumie całe swoje życie poświęciła na dożywianie dzieci z patologicznych i biednych rodzin oraz pomoc uchodźcom w różnych regionach świata. Bo powiedziała kilka zdań nacechowanych negatywnie do tego co niestety pojawia się na marszach organizowanych przez środowiska skrajnie prawicowe. Bo inaczej definiujesz uchodźcę, ksenofobię i nazizm a inaczej Ochojska.