Joe Rogan najpopularniejszym podcastem nie tylko w Kanadzie, Irlandii, ale i UK ( Djangobango )

@mirek435 Niby tak, ale to jest dobre przy wykonywaniu w samotności jakichś monotonnych czynności. Mi jak na wiele innych rzeczy szkoda na to czasu, ale potem sobie przypominam jak przesiaduje na wykopie.