Już jedna trzecia stanów USA dołączyła do wniosku do SN o unieważnienie wyborów ( roman-swoboda )

@AsWywiaduRadzieckiego: to że komuś na tym zależy nie znaczy że proces nie zachodzi wszędzie – 11:30 dla niecierpliwych