MediaExpert nie chce zwrócić pieniędzy – czas na pójście do sądu ( wieczny-student )

@gocha666 widze jesteś taka sama ekspertka jak i w tematach policyjnych ( ͡º ͜ʖ͡º)

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli konsument nie uczyni tego w przepisowym czasie, odpowiada przed przedsiębiorcą za skutki swojej zwłoki, ale nie rzutuje to na skuteczność samego rozwiązania umowy w wyniku złożonego oświadczenia o odstąpieniu od niej (czyli opóźnienie zwrotu nie wpływa na skuteczne rozwiązanie umowy).

Link do strony UOKIKu