Mężczyzna zawdzięcza swoje życie inteligencji swojego psa ( Qtasus2Wielgus )

Potraktował ich jak stado baranów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)