Mongołowie utopili we krwi i zrównali z ziemią jedno z najwspanialszych… ( sznaps82 )

dużo uwczesnych Mongołów

@Sengrod: ówczesnych