Naprzód silne kobiety ( wieczny-student )

Kobiety popierały te wynaturzenia LGBT, to teraz mają to czego chciały.