Nie ma mikroczipów, nie będzie samochodów. Kolejne firmy zatrzymują… ( Koner1391 )

procesie technologicznym 500nm

@Alkreni: Narodowym procesie 500nm+ ( ͡° ͜ʖ ͡°)