Niemiec przyznaje: zbudowaliśmy Polskę jako kraj taniej siły roboczej ( analogusr )

@Bover: Bynajmniej nie zadałeś pytania.