Nowe szaty policyjnych radiowozów ( xandra )

Słabi wobec silnych, silni wobec słabych. Takie powinno być hasło.
PiC na wodę w innym wypadku.