Pawłowicz wypoczywała w hotelu Malinowy Zdrój. Po pożarze i ewakuacji wyjechała ( Szewczenko )

ta maciora jeszcze urzęduje za moje pieniądze?