Policyjny nalot na twórców „Roksy” – Popularnego sklepu motoryzacyjnego ( bi-tek )

@czz2: „poszli o krok za daleko” – czytaj jako, rozpoczęli działalność zabronioną karą, np. pobicia i rozboje, kradzieże czy fałszerstwa.