Polka wygrała konkurs na darmową operację plastyczną!!! ( mastalegasta )

Gdyby nie makup i sukienka ludzie mówili by do niej „Proszę Pana”