Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników ( zombies1257 )

@Phyrexia: HR w Auschwitz tatuował ludzi.