Posadził we wsi 600 wierzb. Młody rolnik uczy starsze pokolenia ( szyna352 )

Kogo obchodzą drzewa jakiegoś wieśniaka? Zakop