Prawica wierzy, że ktoś przekupił wszystkich klimatologów świata ( JakubWiech )

o .,..
„celowe zwoływanie się/umawianie się na głosowanie na określone treści w celu stworzenia wrażenia, że dana treść, produkt, opinia jest popularna;”