Przeciętne wynagrodzenie rok do roku wyższe o 10,1 procent ( sabatiel )

Chyba w zarządach spółek skarbu państwa