Przekształcenie łomżyńskiego szpitala na zakaźny – skutki. ( biggle )

@SaveznaRepublikaJugoslavija:

zostań ministrem zdrowia