Przymusowa kastracja Afrykanów, sterylizacja Afrykanek – konieczność ekologiczna ( zmarzluch77 )

Oryginalna strona chwilowo nie odpowiada. Tam było:

„Cała Afryka. 1994 rok 700 milionów, obecnie 1 miliard 400 milionów.
Plus 700 milionów ludzi w 26 lat! Czyli tyle ile cała ludność Europy!
Włóż do Afryki wszystkie pola uprawne Europy w 26 lat!
Weź skądś 2 razy więcej wody pitnej.”
Bomba demograficzna jest drugim obok globalnego ocieplania zagrożeniem ludzkości i życia na planecie.
***
Postulat nieograniczonej wielodzietności rodzin należy uznać za sprzeczny z nauką, niebywale szkodliwy atak na ludzkość i przyrodę.
Postulat ewentualnego nagradzania za pierwsze dziecko ale pobierania opłat, podatków i stosowania innych czynników zniechęcających do posiadania trzeciego i dalszego dziecka przez kobietę powinien stać się normą oczekiwaną od wszystkich rządów świata.
Oczywiście takie przepisy nie powinny dotyczyć dzieci już urodzonych przed ich wejściem.