Przypomnijmy sobie słowa profesora Horbana. ( datester )