Putin odmówił przyjęcia rosyjskiej szczepionki ( adam2a )

@jagoslau: A Węgrzy to kupili