Realność gier staje się coraz to większa ( Polasz )

@Polasz Non Character Player? ( ͡° ͜ʖ ͡°)