Rekordowe marże na stacjach benzynowych. Średnia marża jest aż o 260 proc… ( HaHard )

@Unifokalizacja: keklem