Samochody Google jeżdżą po polskich miastach. Będzie aktualizacja Street View ( Trzebieslawice )

Jakie dokładne daty podali! Pewnie stanę sobie na ulicy, żeby mnie zdjęli.