Śnięte ryby w kolejnej rzece, zwołano sztab kryzysowy ( Xefirex )

@Petururururu:

Woda dostarczana mieszkańcom Wrocławia w blisko 100% ujmowana jest z rzeki Oławy, zasilanej dodatkowo wodą z rzeki Nysy Kłodzkiej. Woda ta trafia do dwóch Zakładów Uzdatniania Wody: „Mokry Dwór” oraz „Na Grobli”.