Sondaż IBRiS: ponad 70% Polaków jest gotowych przejść krótki kurs wojskowy ( WroTaMar )

@cerastes: Coś ty, kamizelki kuloodporne nielegalne.