Szwecja krajem o najwyższym wskaźniku śmiertelności koronawirusa na mieszkańca ( GabrielOcello )

nie 6 na milion, tylko 6 na milion na dzień.