Trump nie opłacił kosztów ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin ( The_Orz )

@The_Orz: Nic nadzwyczajnego powiadasz. Naprawdę?