Ubogacenie kulturowe w centrum Mediolanu ( arczer )

@Jariii: Znajdzie się kij na banderowski ryj ( ͡° ͜ʖ ͡°)