Ukraińskie Siły Zbrojne wyzwoliły Kupiańsk ( Dejwii92 )