Usuną granit i posadzą rośliny. Plac Dąbrowskiego w Łodzi będzie zielony! ( aleksyyyy )

@FeyNiX: to beton czy granit w końcu?