@Watchdog_Polska nie potrafi zweryfikować podpisów poparcia dla Rzecznika RPO ( Gudek40 )

@Blaskun z translatora google, ale raczej zrozumiesz wszystko