Wielka Brytania inwestuje 100 milionów $ w przełomową technologię Billa Gatesa ( future21 )

W jednym miejscu na świecie ktoś wycina wielkie drzewa, które przetwarzają CO2 na tlen, a w innym ktoś stawia maszyny, które będą robić to samo…

Ludzkość – jako cywilizacja – jest p!?#?#$nięta.