Wyburzono rosyjskie pomniki Armii Czerwonej w Wielkopolsce. ( SezonBurz )

@orkako: bierz do siebie na działkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)