„Wyjątkowo nieetyczne i wstrętne”. Warzecha o rozniecaniu paniki przez media ( wojna )

Cały czas powtarzam, że pismaki i te dziwki z mediów są większym zagrożeniem niż sam wirus.