Wykładowca UWr atakowany przez studentów za krytykę adopcji przez pary LGBT ( Priya )

@Ekspert_od_niczego: czyjej prawdy? mojszej czy twojszej?