Z elektrowni baza ostrzałowa. Nielegalna nuklearna tarcza Rosjan w Ukrainie ( Poludnik20 )

@ZawodowyMacherOdLosu: Poczekać na sprzyjające wiatry w stronę gęsto zaludnionych terenów kacapii i zaatakować himersami. Ewentualny opad radioaktywny uśmierci kacapów.