Znaki graniczne. Jesteśmy krainą granicznych kamieni ( miruna78 )

„#$%^&, #$%^ i kamieni kupa”