Led Zeppelin, jest coś magicznego w tym urywku (Duńska TV 1969) ( porBorewicz07 )

@gaz50: Dzięki tato.