Polska odmówiła udzielenia azylu Czeczenowi, który ściął głowę… ( highpek )

@waporyzer: to przeczytaj kilka wyrazów więcej dlaczego jest kwestionowana.