@Liber_Ty: Chyba każdy powinien to tak odczytać.

@lkucharski: Nie powinien, mógłby. ¯_(ツ)_/¯

Ale… Od tego języki słowiańskie mają wyjątkowo bogaty zasób słów, żeby nie trzeba było się domyślać (odczytać?), co ktoś miał na myśli.

To nie średniowiecze.

Każdy, kto ma ograniczony zasób słów, jest ograniczony umysłowo. I to jest fakt. ¯_(ツ)_/¯