90. rocznica Hołodomoru – jednej z największych zbrodni ludobójstwa ( darosoldier )

@tomtom666: Z ironii masz minus milion na 10.

„Rozpad ZSRR był największą tragedią geopolityczną XX wieku”. Tego nie wypowiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji odpowiedzialny za Azję i Amerykę Łacińską, a

pokaż spoiler sam Putin.