Bezdomność w USA. Interaktywne mapy z danymi z 2020 roku. Przed pandemią ( ETM97200 )

W przybliżeniu korelacja z orientacją polityczną stanu( ͡° ͜ʖ ͡°)