Bohater filmu Kamerzysty: Mówili, że będę sławny, a teraz nie mam życia…. ( sildenafil )

@tomasz-aleksander-baraniak: Twierdzi tak Umberto Eco, jeden z poważniejszych myslicieli .xD