Brak podwyżek stóp procentowych może łamać konstytucję. ( wieczny-student )

@robert-sad: Bo kto ma wytoczyć proces RPP i o co?

RPP ma znamiona organu publicznego i jak centralny organ publiczny powinien być osądzany.

Z drugiej natomiast strony – jest to jednak Rada, a więc jej członkowie powinni mieć też swobodę podejmowania decyzji.

Rzecz w tym, że wybór członków tej rady powinien być odpolityczniony i faktycznie powinna mieć charakter „gremium ekspertów” a nie „koła wzajemnej adoracji” i „teatrzyku kukiełek”…