Chuligańskie zachowanie podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO ( Fokstrot88 )

@sokollloman: a stali tam w bramie prawdopodobnie